Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View bibliography
Author: Miranda, José Carlos Ribeiro
Title: Cantar ou cantiga? Sobre a designação genérica da poesía galego-portuguesa
Date: 2010
Publication details: Aproximacións ao estudo do Vocabulario trobadoresco, ed. M. Brea & S. López Martínez-Morás (Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades & Xunta de Galicia) pp. 161-179.
Snow ID:
Commentary:
Associated Poems:
BITAGAP BIBID:
Online source: