Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View bibliography
Author: Fidalgo, Elvira
Title: A edición das Cantigas de Santa Maria: unha reflexión previa
Date: 2008
Publication details: A edición da poesía trobadoresca en Galiza, ed. M. Ferriero et el., A Coruña, Baía Edicións, pp. 99-117
Snow ID: 1905
Commentary:
Associated Poems:
BITAGAP BIBID:
Online source: