Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View bibliography
Author: Pérez Barcala, Gerardo
Title: 'Ay lume d'estes olhos meus': O lume, a descriptio amantium e o sufrimento amoroso na lírica galego-portuguesa
Date: 2004
Publication details: In O 'Cancioneiro da Ajuda’ cen anos despois. Actas do Congreso. Organizador Mercedes Brea. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2004, 610.
Snow ID:
Commentary:
Associated Poems: 92 - The Blind Priest whose Sight was Restored
BITAGAP BIBID: 3809
Online source: