Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness T104
Poem data: Stanza: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] Refrain: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] No. of Stanzas: 12
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 7
Text underlaid: R+1+R Running text: 11+10
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 32x2+56x2
Refs lost: final Text columns: 1
Pages of miniature: 1 Layout type:
Start: f. 149r Min 1: f. 150r
Finish: f. 149v Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: R2-3=2
Epigraph: Como Santa Maria fez aa moller que queria fazer amadoiras a seu amigo con el corpo de JESU CRISTO e que o tragia na touca que lle corresse sangui da cabeça ata que o tirou ende.