Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness T125
Poem data: Stanza: 16 16 16 15\' Refrain: 8 7\' 8 7\' No. of Stanzas: 24
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 8 No. of Staves: 13
Text underlaid: R+1+R Running text: 23+18
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 60+204
Refs lost: column final (5) Text columns: 2
Pages of miniature: 2 Layout type: Q
Start: f. 176r a Min 1: f. 177v
Finish: f. 177r b Min 2: f. 178r
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: R2-3=2
Epigraph: Como Santa Maria fez partir o crerigo e a donzela que fazian voda porque o crerigo trouxera este preito polo demo e fez que entrassen anbos en orden.