Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness T135
Poem data: Stanza: 7 7 7 7’ 7 7 7’ Refrain: 7 7’ 7 7’ No. of Stanzas: 19
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 0 No. of Staves: 4
Text underlaid: R+1+R Running text: 18+18
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 16x2+55+1+88
Refs lost: Text columns: 1
Pages of miniature: 2 Layout type: Q
Start: f. 189v a Min 1: f. 190v
Finish: f. 190r b Min 2: f. 191r
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: one blank line with R nor filled in;stanzas broken over column
Epigraph: Como Santa Maria juntou o casamento dun menĩo e dũa menĩa.