Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness T138
Poem data: Stanza: 11 11 11 11 Refrain: 11 11 No. of Stanzas: 14
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 5
Text underlaid: R+1 Running text: 1+13+11
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 24+64
Refs lost: column final (2) Text columns: 2
Pages of miniature: 1 Layout type:
Start: f. 193v a Min 1: f. 194r
Finish: f. 193v b Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments:
Epigraph: Como tiraron os ollos a San Joan Bocadouro por que loava a Santa Maria e foi esterra[do] e deitado do patriarcado; e depois fez-lle Santa Maria aver ollos e cobrou sa dinidad.