Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness T155
Poem data: Stanza: 15 15 15 15 Refrain: 15 15 No. of Stanzas: 13
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 8 No. of Staves: 12
Text underlaid: R+1+R Running text: 12+12
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 56+120
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 2 Layout type: Q
Start: f. 209v a Min 1: f. 210v
Finish: f. 210r b Min 2: f. 211r
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments:
Epigraph: Como un cavaleiro d’ Aleixandria foi malfeitor e quando vẽo a vellece repentiu-se e foi a un santo ermitan confessar-se e el disse-lle que jajũa[s]se; o cavaleiro disse que non podia e el deu-ll’ en pẽedença que lle trouxesse un pichel d’ agua.