Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness T163
Poem data: Stanza: 15' 15' 15' 15' Refrain: 15' 15' No. of Stanzas: 5
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 8 No. of Staves: 11
Text underlaid: R+1 Running text: 1+4+3
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 52+36
Refs lost: final Text columns: 2
Pages of miniature: 1 Layout type:
Start: f. 218v a Min 1: f, 219r
Finish: f. 218v b Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments:
Epigraph: Como un ome de Osca que jogava os dados e descreeu en Santa Maria e perdeu logo a fala e foi a Santa Maria de Salas en romaria e cobrou-a e morreu a cabo dun mes.