Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness T166
Poem data: Stanza: 15' 15' 15' 15' Refrain: 15' 15' No. of Stanzas: 4
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 8 No. of Staves: 12
Text underlaid: R+1 Running text: 1+3+3
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 56+32
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 1 Layout type:
Start: f. 222v a Min 1: f. 223r
Finish: f. 222v b Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments:
Epigraph: Como un ome foi tolleito do corpo e dos nenbros por enfermidade que ouvera e fez-se levar a Santa Maria de Salas e un dia sabado foi logo são.