Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness T35
Poem data: Stanza: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] Refrain: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] No. of Stanzas: 26
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 6
Text underlaid: R+1 Running text: 1+25+25
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 28x2+148x2
Refs lost: Text columns: 1
Pages of miniature: 2 Layout type: Q
Start: f. 50v Min 1: f. 52v
Finish: f. 52r Min 2: f. 53r
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: R1-4=1 to fix page 1
Epigraph: Como Santa Maria fez queimar a lãa aos mercadores que ofereran algo a sua omagen e llo tomaran depois.