Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness T42
Poem data: Stanza: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] Refrain: 7’ 7 7’ 7 No. of Stanzas: 17
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 13
Text underlaid: R+1+R+2+R Running text: 15+15
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 56x2+76x2
Refs lost: Text columns: 1
Pages of miniature: 1 Layout type:
Start: f. 60r Min 1: f. 61v
Finish: f. 61r Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: R17=2
Epigraph: Como o crerizon meteu o anel eno dedo da omagen de Santa Maria e a omagen encolleu o dedo con el.