Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness T64
Poem data: Stanza: 13 13 13 13 Refrain: 11 13 No. of Stanzas: 18
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 6
Text underlaid: R+1 Running text: 17+18
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 28x2+104x2
Refs lost: Text columns: 1
Pages of miniature: 1 Layout type:
Start: f. 92v Min 1: f. 94r
Finish: f. 93v Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments:
Epigraph: Como a moller que o marido leixara en comenda a Santa Maria non podo calçar a çapata que lle dera seu entendedor meter no pee nen descalçá-la.