Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness T95
Poem data: Stanza: 13' 13' 13' 13' 13' 13' Refrain: 13' 13' No. of Stanzas: 12
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 12
Text underlaid: R+1+R+2+R Running text: 10+10
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 52x2+80x2
Refs lost: Text columns: 1
Pages of miniature: 2 Layout type: Q
Start: f. 137r Min 1: f. 138v
Finish: f. 138r Min 2: f. 139r
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments:
Epigraph: Como Santa Maria livrou un seu ermitan de prijon dũus mouros que o levavan alen mar e nunca se poderon ir ata que o leixaron.