Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E12
Poem data: Stanza: 15 [7' 7 ] 15 [7' 7 ] 11 11 Refrain: 11 11 No. of Stanzas: 6
Whole pages: No No. of pages: 2
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 10
Text underlaid: R+1+R Running text: 5x(4+2)+3B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 40v a29 Min 1:
Finish: f. 41r a25 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column;rnStaves: 10x4
Epigraph: Como Santa Maria se queixou en Toledo eno dia de sa festa de Agosto porque os judeus crucifigavan ũa omagen de cera a sa semellança.