Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E14
Poem data: Stanza: 15 [7' 7] 15 [7' 7] 15 [7' 7] 15 [7' 7] Refrain: 7 15 [7' 7] No. of Stanzas: 9
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 5 No. of Staves: 14
Text underlaid: R+1+1r Running text: 5x(8+2)+(8+1)+(8+2)+(8+3)+5B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 41v b12 Min 1:
Finish: f. 42v a37 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 14x4
Epigraph: Como Santa Maria a seu fillo rogou pola alma do monge de San Pedro por que rogaron todolos santos e o non quis fazer senon por ela.