Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E18
Poem data: Stanza: 7 4\' 7 4\' 7 6\' 7 6\' Refrain: 7 6\' 7 6\' No. of Stanzas: 9
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 8
Text underlaid: R+1 Running text: 2+8x(4+2)+3B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 45v b17 Min 1:
Finish: f. 46r b25 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 8x4
Epigraph: Como Santa Maria fez fazer aos babous que crian a seda duas toucas porque a dona que os guardava lle prometera hũa e non lla dera