Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness F45
Poem data: Stanza: 15' 15' 15' 15' Refrain: 15' 15' No. of Stanzas: 17
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 2 No. of Staves: 5
Text underlaid: R+1 Running text: 1+16+12
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): [2+15+1]x2 +52+88
Refs lost: column final (4) Text columns: 1
Pages of miniature: 2 Layout type: Q
Start: f. 56v a Min 1: f. 57v
Finish: f. 57r b Min 2: f. 58r
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 5 staves in 15ll
Epigraph: Como un cavaleiro quis comprir sa voontade con sa amiga en hũa casa en que fora entallada a omage de Santa Maria e nunca o pode comprir.