Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E30
Poem data: Stanza: 10 6’ 10 6’ 10 6’ 10 6’ Refrain: 10 6’ 10 6’ No. of Stanzas: 4
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 3 No. of Staves: 12
Text underlaid: R+1 Running text: 2+3x(8+2)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 54r a26 Min 1:
Finish: f. 54v a37 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Rublines: 3+8M Staves: 12x4
Epigraph: De loor de Santa Maria, de como Deus non lle pode dizer de non do que lle rogar nen ela a nós.