Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E44
Poem data: Stanza: 10 10 10 10 Refrain: 10 10 No. of Stanzas: 9
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 5 No. of Staves: 7
Text underlaid: R+1 Running text: 2+8x(4+2)+2B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 66r b36 Min 1:
Finish: f. 66v b40 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 7x4
Epigraph: Como o cavaleiro que perdera seu açor e foi-o pedir a Santa Maria de Salas e estando na eigreja posou-lle na mão.