Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E51
Poem data: Stanza: 15’ 15’ 5 7’ 5 7’ Refrain: 5 7’ 5 7’ No. of Stanzas: 12
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 12
Text underlaid: R+1+1r Running text: 8+8x(8+1)+2x8
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 72r a20 Min 1:
Finish: f. 73r a08 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Rublines: 4+B Staves: 12x4
Epigraph: Como a omage de Santa Maria alçou o geõllo e recebeu o colbe da saetada por guardar o que estava pos ela.