Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E53
Poem data: Stanza: 15 15 15 15 Refrain: 15 15 No. of Stanzas: 14
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 12
Text underlaid: R+1 Running text: 3B+13x(8+1)+4B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 73v a01 Min 1:
Finish: f. 74v a16 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 12x4
Epigraph: Como Santa Maria guareceu o moço pigureiro que levaron a Saxon e lle fez saber o testamento das scrituras macar nunca leera.