Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E63
Poem data: Stanza: 11 11 11 11 Refrain: 11 11 No. of Stanzas: 18
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 6 No. of Staves: 11
Text underlaid: R+1 Running text: 2+17x(4+2)
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 81r b11 Min 1:
Finish: f. 82r b04 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 11x4
Epigraph: Como Santa Maria sacou de vergonna a un cavaleiro que overa seer ena lide en Sant’ Estevan de Gromat de que non pod’ y seer polas suas tres missas que oíu.