Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E64
Poem data: Stanza: 13 13 13 13 Refrain: 11 13 No. of Stanzas: 18
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 9
Text underlaid: R+1 Running text: 2+5x(4+2)+(4/+2B)+(5+2)+10x(4+2)+2B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 82r b05 Min 1:
Finish: f. 83r a31 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 9x4
Epigraph: Como a moller que o marido leixara en comenda a Santa Maria non podo a çapata que lle dera seu entendedor meter no pee nen descalça-la.