Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E75
Poem data: Stanza: 15' 15' 15' 15' Refrain: 7' 7' 7' 7' No. of Stanzas: 34
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 3 No. of Staves: 11
Text underlaid: R+1 Running text: 2+33x(4+2)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 92v a05 Min 1:
Finish: f. 94r a13 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Rublines: 3+B Staves: 11x4
Epigraph: Como Santa Maria fez veer ao clerigo que era mellor pobreza con omildade ca requeza mal gãada con orgullo e con sobervia.