Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E84
Poem data: Stanza: 15 15 15 15 Refrain: 15 15 No. of Stanzas: 14
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 13
Text underlaid: R+1 Running text: 2+13x(8+2)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 98v a01 Min 1:
Finish: f. 99v a28 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 13x4
Epigraph: Como Santa Maria resuscitou a moller do cavaleiro que se matara porque lle disse o cavaleiro que amava mas outra ca ela e dizia-lle por Santa Maria.