Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E103
Poem data: Stanza: 15 15 16 Refrain: 8 7 No. of Stanzas: 13
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 5 No. of Staves: 10
Text underlaid: R+1+1r Running text: 12x(6+1)+2B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 112r b36 Min 1:
Finish: f. 113r b06 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 10x4
Epigraph: Como Santa Maria feze estar o monge trezentos anos ao canto da passarĩa porque lle pedia que lle mostrasse qual era o ben que avian os que eran en Paraiso.