Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E104
Poem data: Stanza: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] Refrain: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] No. of Stanzas: 12
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 6 No. of Staves: 15
Text underlaid: R+1+1r Running text: 11x(8+1)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 113r b07 Min 1:
Finish: f. 114r b12 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 15x4
Epigraph: Como Santa Maria fez aa moller que queria fazer amadoiras a seu amigo con el corpo de Jhesu Christo e que o tragia na touca que lle corresse sangui da cabeça ata que o tirou ende.