Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E105
Poem data: Stanza: 10' 10 10' 10 10' 10 Refrain: 10' 10 10' 10 No. of Stanzas: 18
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 16
Text underlaid: R+1+R Running text: 16x(6+1)+(6+2)
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 114r b13 Min 1:
Finish: f. 115r b40 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 16x4
Epigraph: Como Santa Maria guareceu a moller que chagara seu marido porque a non podia aver a sa guisa.