Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness F53
Poem data: Stanza: 11’ 11’ 11’ 11’ [NB Many lines are divided 5’ 5’] Refrain: 11’ 11’ No. of Stanzas: 20
Whole pages: Yes No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 21
Text underlaid: R+2+R Running text: 18+16
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text): 88+88
Refs lost: column final (2) Text columns: 2
Pages of miniature: 1 Layout type:
Start: f. 70r a Min 1: f. 71r
Finish: f. 70v b Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments:
Epigraph: Como Santa Maria livrou un mercador do perigoo do mar en que andava u caera da nave.