Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E134
Poem data: Stanza: 6 5' 6 5' 11' 11' Refrain: 11' 11' No. of Stanzas: 11
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 5 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 8x(8+1)+2x8+2B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 135v b37 Min 1:
Finish: f. 136v b01 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; staves: 10x4
Epigraph: Como Santa Maria guareceu na sa eigreja en Paris un ome que se tallara a perna por gran door que avia do fogo de san Marçal e outros muitos que eran con ele.