Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E142
Poem data: Stanza: 10 10 10 10 Refrain: 10 10 No. of Stanzas: 12
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 3 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 2x(4+1)+4+8x(4+1)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 3
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 141v a01 Min 1:
Finish: f. 141v b41 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 41 lines per column; staves: 6x4
Epigraph: Como Santa Maria quis guardar de morte un ome dun rei que entrara por hũa garça en un rio.