Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E152
Poem data: Stanza: 15' 15' 15' 15' Refrain: 15' 15' No. of Stanzas: 7
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 6+(8+1)
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 148v a29 Min 1:
Finish: f. 149r b26 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; staves: 15x4
Epigraph: Como uũ bon cavaleiro d’ armas pero que era luxurioso dezia sempr’ ‘Ave Maria’ e Santa Maria o fez en partir per sa demostrança.