Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E179
Poem data: Stanza: 7' 7' 7' 7 Refrain: 7 7 No. of Stanzas: 9
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 8x(4+1)+2B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 168v b25 Min 1:
Finish: f. 169r b22 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 8x4
Epigraph: Como hũa moller que era contreita de todo o corpo se fez levar a Santa Maria de Salas e foi logo guarida.