Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E188
Poem data: Stanza: 15 15 15 15 Refrain: 15 15 No. of Stanzas: 7
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 5 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1R+1of 2 Running text: (7+1)+5x(8+1)+2B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 175r b33 Min 1:
Finish: f. 176r a15 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Rublines: 5+2B Staves: 10x4
Epigraph: Dũa donzela que amava a Santa Maria de todo seu coraçon e quando morreu feze-a seu padre abrir porque põya a mão no coraçon e acharon-lle fegurada a omage de Santa Maria.