Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E196
Poem data: Stanza: 15' 15' 15' 15' Refrain: 15' 15' No. of Stanzas: 11
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 7 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 8x(8+1)+8(+(8+1)+2B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 182r b32 Min 1:
Finish: f. 183r b11 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Rublines: 7+2B Staves: 10x4
Epigraph: Como Santa Maria converteu un gentil que lle queria gran mal e fezera hũa forma pera deitar hũa imagen do idolo que adorasse e saiu-lle hũa imagen de Santa Maria con seu fillo en braços.