Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E202
Poem data: Stanza: 15 15 15 15 Refrain: 15 15 No. of Stanzas: 8
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 6 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 7x(8+1)+3B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 187r b27 Min 1:
Finish: f. 188r a34 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 14x4
Epigraph: Como un clerigo en Paris fazia hũa prosa a Santa Maria e non podia [achar] hũa rima e foi rogar a Santa Maria que o ajudasse y e achó-a logo e a magestade lle disse muitas graças.