Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E207
Poem data: Stanza: 15 15 15 15 Refrain: 15 15 No. of Stanzas: 3
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 6 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text: 1+2x(8+1)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 191v a14 Min 1:
Finish: f. 192r a08 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Rublines: 6+B Staves: 12x4
Epigraph: Como un cavaleiro poderoso levava a mal outro por un fillo que lle matara e soltó-o en hũa eigreja de Santa Maria e disse-lle a magestade gracias por en.