Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E239
Poem data: Stanza: 8 8 8 7' 8 7' Refrain: 15' 15' No. of Stanzas: 12
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 5 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 6+7x(6+1)+6/+2x(6+1)+2B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 217v b11 Min 1:
Finish: f. 218v a16 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Rublines: 5+B Staves: (10x4)+(1+3)
Epigraph: Dun miragre de Santa Maria que fez en Murça por un ome que deu seu aver a guardar a outro e negou-llo e jurou-lle por el ant’ a magestade.