Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E241
Poem data: Stanza: 13' 13' 13' 13' Refrain: 6' 6' 6' 6' No. of Stanzas: 18
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 9 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+r Running text: 16x(8+1)+8+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 219r a32 Min 1:
Finish: f. 220v a05 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 13x4
Epigraph: Como un menĩo que era esposado con hũa meninna caeu de cima dũa muit’ alta pena en fondo e quebrou per todo o corpo e morreu e sa madre começoo de pedir a Santa Maria e deu-llo viv’ e são e ontr’ o moço e sa esposa meteron-s’ en orden.