Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E246
Poem data: Stanza: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] Refrain: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] No. of Stanzas: 10
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 5 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 8/+8x(8+1)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 224r b16 Min 1:
Finish: f. 225r a33 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 13x4
Epigraph: Dũa bõa moller que ia cada sabado a hũa eigreja que chaman Santa Maria das Martires e obridó-xe-lle e depois foi ala de noite e abriron-xe-lle as portas da eigreja.