Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E279
Poem data: Stanza: 10 10 10 10 10 4 Refrain: 10 10 4 No. of Stanzas: 4
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text: 1+2x(7+1)+7+2B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 251r a16 Min 1:
Finish: f. 251v a06 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 10x4
Epigraph: Como el Rei pidiu mercee a Santa Maria que o guarecesse dũa grand’ enfirmidade que avia e ela como sennor poderosa guarecé-o.