Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E285
Poem data: Stanza: 15 14' 15 14' 5' 13' 5' 13' Refrain: 5' 13' No. of Stanzas: 13
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 6 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text: 12x(14+1)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 255r b19 Min 1:
Finish: f. 256v b21 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 14x4
Epigraph: Como Santa Maria fez aa monja que non quis por ela leixar de s’ ir con o cavaleiro que se tornass’ a sua ordin e ao cavaleiro fez outrossi que fillasse religion.