Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E292
Poem data: Stanza: 15 15 15 15 Refrain: 15 15 No. of Stanzas: 21
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 6 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 8x(8+1)+8/+8x(8+1)+8/+2x(8+1)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 261r b19 Min 1:
Finish: f. 262v b19 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 14x4
Epigraph: Como el Rey don Fernando vẽo en vision ao tesoureiro de Sevilla e a maestre Jorge que tirassen o a[n]el do seu dedo e o metessen no dedo da omagen de Santa Maria.