Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E332
Poem data: Stanza: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] Refrain: 15 [7’ 7] 15 [7’ 7] No. of Stanzas: 13
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 5 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 8x(8+1)+8/+2x(8+1)+8+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 296v b11 Min 1:
Finish: f. 297v b27 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Rublines: 5+B Staves: 6x4
Epigraph: Como en uũ mõesteiro en reino de Leon levantou-se fogo de noite e mató-o a omage de Santa Maria con o veo que tiĩna na cabeça.