Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E344
Poem data: Stanza: 15' 15' 15' 15' Refrain: 15' 15' No. of Stanzas: 8
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 8 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1+1r Running text: 7x(8+1)+2B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 308r a01 Min 1:
Finish: f. 308v b25 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 18x4
Epigraph: Como Santa Maria de [ ] fez a hũa cavalgada de crischãos e outra de mouros que maseron hũa noite cabo da sa eigreja e non se viron por non averen ontr’ eles desavẽença.