Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E353
Poem data: Stanza: 15 15 15 15 Refrain: 15 15 No. of Stanzas: 20
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 5 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text: 1+11x(8+1)+8/+6x(8+1)+8
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 316r a28 Min 1:
Finish: f. 317v a22 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 15x4
Epigraph: Como un meninno que criava un abade en sa castra tragia de comer ao menino que tiina a omagen enos seus braços e disso-ll’ a omagen que comeria con ele mui cedo e o abade.