Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness E382
Poem data: Stanza: 15 15 15 15 Refrain: 15 15 No. of Stanzas: 13
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 7 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text: 2+12x(8+2)
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 342r b34 Min 1:
Finish: f. 343v a14 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 40 lines per column; Staves: 13x4
Epigraph: Como un ricome pidia un herdamento al Rei que lle avia a dar por outro que lle fillara e non o podia aver dele e prometeu algo a Santa Maria e fez-llo aver logo mui bõo.