Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness To9
Poem data: Stanza: 11’ [5’ 5’] 11’ [5’ 5’] 11’ [5’ 5’] 11’ [5’ 5’] 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ Refrain: 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ No. of Stanzas: 15
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 5 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text: 2+4x(7+2)+(7+1) +9x(7+2)
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 19r a22 Min 1:
Finish: f. 20v a23 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 29 lines per column; Staves: (8x4)+B+(3x4)
Epigraph: Como Santa Maria fez en Sardonai, preto de Domas, que a sa omagen que era pintada en ũa tavoa se fizesse carne e manass’ oyo.