Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View MSS data - Vista da información dos MSS.
This page gives codicological and paleographical information on each individual manuscript witness of a poem. Click here for a detailed explanation of the layout analysis used here.

Esta páxina dá información codicolóxica e paleográfica de cada un dos testemuños manuscritos dunha cantiga. Clique aquí para unha explicación detallada da análise da disposición empregada aquí.

Viewing witness To12
Poem data: Stanza: 13 13 13 13 Refrain: 13 13 No. of Stanzas: 16
Whole pages: No No. of pages: 0
Lines of epigraph: 4 No. of Staves: 0
Text underlaid: R+1 Running text: 2+(4+2)+13x(4+1)+(4+2)+B
Total lines: 0 Page division (rubric+staves+text):
Refs lost: Text columns: 2
Pages of miniature: 0 Layout type:
Start: f. 22r a15 Min 1:
Finish: f. 23v 09 Min 2:
Quire no.: Quire Structure:
Layout comments: 29 lines per column; fol. 22v has just one column Staves: (1x3)+(6x4)
Epigraph: Como Santa Maria converteu un cavaleiro namorado que s’ ouvera desesperar porque non podia aver sa amiga.